نوشته‌ها

داستان دماغ

داستان دماغ

داستان دماغ

داستان دماغ یکی از دلنوشته های شیرین دکتر اسماعیل فرزاد فرد فوق تخصص جراحی پلاستیک در مشهد و ساری می باشد که یکی از جراحی  های بینی را در قالب طنز برای مخاطبان به نگارش در آورده است.

تیغ شماره یازده رو گذاشتم روی پوست و فشار دادم، چند قطره خون ،از پشت تیغ به پایین راه کشید، سید زود ساکشن کرد ،کارش رو خوب بلد بود. وقتی پوست رو بلند کردم نگام ازدالان بین پوست وغضروف ،به قوز عریان دماغ افتاد، یاد حرف مریض افتادم؛
توی مطب با کمی خجالت می‌گفت: هر موقع یه چشمم رو می بندم و به داخل نگاه می کنم قوز دماغم رو مثل یک تپه بزرگ می بینم، تپه بزرگی که سر راه منه .چشمم رو میبندم وبا چشم دیگه،به وسط نگاه می کنم این بار، یه کوه می بینم. گاه یه روز دهها بار،یک چشمم رو می بندم و نگاه می کنم ببینم نسبت به قبل کوچکتر شده؟
وقتی این حرف رو زد، منو به سال های دور برد. یاد خودم افتادم و اون مثلث وسط چشما ، که همیشه حد میانی میدون دیدم بود و هر چقد سعی میکردم روش متمرکز بشم بازهم تار میدیدمش.
با این افکار، سوهان را برداشتم و به جون اون قوز یالقوز افتادم، با هر حرکت دستم انتقام هزاران رویای نوجوانی روگرفتم، انگار قوز بینی من بود …..

داستان دماغ

بعدش یادم اومد،دماغ من قوز نداشت ، دماغم بزرگ بود یا فکر می کردم دماغم بزرگه !!! حالا هم ،ندرتا که یه مریض بهم میگه “دماغم اگه مثل شما بشه ،خوبه” تعجب میکنم. نمیدونم آرزوی اون عجیبه یا افکارگذشته ی خودم.
اما دماغ این مریض واقعا گنده بود. باید حسابی از خجالتش در میومدم. قیچی رو برداشتم و از پشت بینی، پنج، شش میل غضروف جدا کردم. سید گفت “عجب غضروفی!!! جون میده برا استرات(۱) ! “.سریع انداختش تو گالی پات سرم.(۲)
منم اگه اون موقعا از دماغم این قدر غضروف کم میشد شاید خیلی دغدغه هام کم میشد.
گاهی جلوی آینه یک ساعت اندازه دماغم رو ورانداز می کردم .عجیب این که نتیجه همیشه یکی نبود ،گاهی اندازه بود وحتی خوشگل وگاه بزرگ ،خیلی بزرگ ،اونقد که ازش بدم میومد.

حالا وقت استئوتومی(۳) بود دلم می خواست چکش رو هم خودم می گرفتم ومحکم تر چکش می زدم اما یک دستم روی دماغ بود ودست دیگرم استئوتوم.(۴)
وقتی استخون رو فشار دادم تا آخرین مقاومتش رو، در هم بشکنم ” انگار یک باره ،اون کوه ریزش کردو صدای شکستنش رو زیر فشارانگشتام حس کردم . روی هم خوابید ،حالا قله رو فتح شده میدیدم. انتقامم رو گرفتم!!!
چیز عجیبی یادم اومد :
همیشه فکر می کردم “جای آدم پشت دماغه “می پرسین یعنی چی؟
وقتی به این که من کیم (کی هستم)و کجام فکر می کردم ودنبال خودم می گشتم ، پشت نگاهم خودم رو جستجو می کردم. جایی که نمیدونستم کجای مغزمه .نگام رو مثل پنجره ای فرض می کردم که از پشت اون ، بیرون رو نظاره می کردم. خودم پشت اون پنجره بودم، وسط چشمام، درست پشت دماغم.
کسی که ازپشت پنجره ی چشم ها، دنیا رو به نظاره نشسته بود من بودم که از درون اون پنجره، دنیا را می دیدم . وسط پنجره همیشه مانعی بود که نمی گذاشت چشم راستم سمت چپ رو ببینه و بالعکس ،بله دماغم ،و من اونجا بودم ،پشت دماغ.
با این تصور ،حد فاصل من و دنیای بیرون ،یک دماغ بود که از داخل چشما به شکل یک مثلث تار صورتی، به زحمت دیده میشد. اونهم فقط وقتی یک چشمم رو می بستم و اون یکی رو به داخل می چرخوندم.
حالا این مثلث را من شکسته بودم و کوچکتر کرده بودم، با یک استئوتوم و دو انگشت.
دوباره این سوال یادم اومد “من کیم؟” جواب قانع کننده ای برای این سوال هنوز پیدا نکردم؟
هیچ پیشرفتی در پاسخ به این سوال پیدا نکرده بودم. اما تو یه چیز پیشرفت کرده بودم. حل مشگل اندازه دماغ،
حالا دماغا رو کوچیک می کنم و خوشگل، کار زیاد سختی نیست. البته خیلی آسون هم نیست هردماغی قصه خودش رو داره. روزی یکی ،دو تا، کمتر یابیشتر،
سال ها بودکه یک دماغ سد راه آرزوهام بود.

خیلی باهاش ور رفتم، فکر می کردم بزرگترین مانع خوشبختی من همین دماغه، دماغ خودم .
حالا هر وقت یکی میاد میگه آقای دکتر می خوام دماغمو عمل کنم حتی اگه دماغش کم ایراد باشه خیلی بهش سخت نمی گیرم، یک تذکر کوچیک میدم و ردمیشم. ممکنه درنظر اون، بزرگترین مشکل زندگیش، دماغ باشه. شاید اون هم مدتها جلوی آینه، دماغشو برانداز میکنه .شاید برای اون یک ایراد جزئی دماغ ،خیلی مهم باشه ، خیلی خیلی مهم.
پشت بینی رو لمس کردم ، منظم بود. نوک بینی بزرگ بود کمی از غضروف طرفی تحتانی چیدم حالا کمی نازک شد پوست رو کشیدم روش. اما هنوز بزرگ بود. چطور کسی ادعا میکنه بدون عمل میتونه اینو کوچیک کنه؟!!
چندروز پیش وقتی یه مریض پرسید “آیدان چطوره آقای دکتر ؟” خندیدم و بهش جواب دادم : ” تا حالا تو دورو بری هات ،کسی دیدی که با آیدان دماغ کوچیک کرده باشه”
ساکت شد ولی حس کردم خنده م بی مورد وبی ادبانه بود. خنده دارترین کارا رو خودم کردم .
حمید کشتی گیر بود وشش، هفت سال از من بزرگتر . یه بار تعریف کردکه موقع مسابقه به وزن نرسیده بودن. مربی فرستاده بودشون سونا وبعدهم زیر دوش داغی رفته بودن که یکهو آبش سرد میشد تا وزن کم کنن وبه وزن برسن.
فرداش، منم تو حموم، دماغم رو زیر آب داغ گرفتم ویکهو آب سرد رو باز کردم چندین بار و هفته ها

این برنامه دماغی رو ادامه دادم بی هیچ نتیجه ای.

داستان دماغ 1

• دوباره خندیدم اما این بار به خودم .مریض نگاهی به من کرد، تعجب کرد. خوشبختانه فهمید من دارم به افکارخودم می خندم وخنده من رو به خودش نگرفت.
گاهی وقت ها هم سعی می کردم دماغم رو با فشار دادن کوچیک کنم. شاید او هم فکر می‌کنه که دماغش رو فشار بده کوچیک تر میشه پس اگه برای خودش آیدان بخره خیلی عادیه.
داشتم روی تیپ(۵ ) جراحی بینی کار می کردم دوتا غضروف رو بابخیه، به هم نزدیک کردم پوست رو که دوباره کشیدم روی غضروفا، خیلی قشنگ شده بود اون توپ گنده ،کوچک وکمی تیز شده بود این بخیه رو قبلا تو دست بعضیا دیده بودم نه دست تبت وگوبیش(۶ ). اونایی که من دیدم از گیره لباس استفاده می کردن .میذاشتن چندساعت بمونه .خداییش این یک قلم رو، خودم امتحان نکرده بودم، شاید چون دورو برم گیره لباس نبود.
حالا نوبت منخرین بود. نمی دونم صفحه اول کدوم رمان بودکه کلمه منخرین رو اولین بار دیدم .همه میگن “سوراخ دماغ” خارجیا بهش میگن ” نوستریل” .
خوشبختانه بالاش تیز یا گود نشده بودفقط بزرگ بود وکمی نامتقارن .تیغ پونزده رو ،روی پوست سر دادم خط کوچکی انداخت . بعد بیشتر برداشتم کوچک شدچندتا بخیه زدم اماهنوز کمی نامساوی به نظر می رسید. سید گفت :خوبه! میدونست وسواس زیاد کار و ممکنه بدتر کنه .به شوخی گفتم : آره،سوراخ دماغ هر کس باید اندازه انگشت نشانه خودش باشه نگاه کن انگشتای دست راستشم بزرگتره. خندید، بعد که بخیه ها رو کامل زدم دیدم تقریبا متقارن شد.
خورده کاریهای آخر رو انجام دادم وصورتش رو از خون وبتادین تمیز کردم .
حالابعد از جراحی بینی  یک دماغ جدید بود و پشت این بینی جدید شاید یک آدم جدید.
رفتارش توی مطب، اونرو پسر محجوبی نشون میداد .برخلاف بعضی مریضا که سعی می کردن اعتماد به نفس بالاشون رو، با صمیمیت زیادنشون بدن ،خیلی مودب بود و سعی می کرد از مودبانه ترین کلماتی که می شناخت استفاده کنه .حتی وقتی پرسید “دفه بعد کی تشریف بیارم؟!!! ” به روی خودم نیاوردم و عادی جوابش رو دادم.
حالاکه دماغ ، اونی شده بود که دلش می خواست ،شاید اعتماد به نفسش بیشتر می شد.
نمی دونم ،شایدفقط شاید؛ چند ماه دیگه، سر راه دختر مورد علاقه اش ظاهر میشد و اگه دخترک به چشمهاش خیره میشد نگران نبود “نکنه به قوز بینی ام نگاه می کنه” . بیشتر حس میکرد داره تو چشماش نگاه می کنه تا عمق احساسش رو بفهمه .حالا سر راه چشمش کوهی نبودودر میانه پنجره نگاهش ،یک دماغ جمع وجور بود. الان دیگر صاحب بینی زیبا شده بود.

دکتر اسماعیل فرزادفرد فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی ۱۳۹۷/۵/۱۴

۱-استرات: غضروفی که برای تقویت ستونک قسمت مرکزی بینی گذاشته می شود.
۲-گالی پات: از وسایل جراحی ،ظرفی فلزی شبیه پیاله ای کوچک

۳- استئوتومی: برش استخوان
۴-استئوتوم: وسیله شبیه مغار برای بریدن ،تراشیدن یا سوراخ کردن استخوان
۵-تیپ: نوک بینی tip
۶-تبت وگوبیش: دونفر از جراحان معروف بینی

بینی-زیبا

بینی زیبا

بینی زیبا

ویژگی های بینی زیبا چگونه باید باشد؟
معیارهای زیبایی بینی چیست؟
چه نوع بینی زیباست؟
مدل بینی برای صورت کشیده باید چگونه باشد؟

برای تعریف بینی زیبا ،ابتدا باید صورت زیبا را تعریف نمود.

زیبایی امری نسبی و نظری است نه یک شاخصه استاندارد و کمیت قابل اندازه گیری فیزیکی .اما این به آن معنا نیست که نمی توان تعریفی اکثریت پسند برای آن قائل شد.

از آنجا که در جراحی زیبایی بینی نیاز مبرمی به ارقام و اعداد برای استاندارد سازی کار وجود دارد، جراحان پلاستیک تعاریفی را پذیرفته و استفاده می کنند .

ابتدا نقاشان سعی در تعریف صورت زیبا و استخراج استانداردهایی برای آن کردند یکی از نقاشان مشهور که نسبت های زیبایی درصورت را ، استخراج نمود لئوناردو داوینچی بود. بعدها دیگران نظرات او را نقد وتکمیل کردند و همچنین جزئیاتی را به آن افزودند .

جراح یا فوق تخصص جراحی پلاستیک با بررسی آماری افراد زیبا؛ مناسب ترین نسبت ها طول ها و زوایا در صورت رابه دست آوردند و از آن در تجزیه وتحلیل کارهای جراحی استفاده کردند.

نکته مهم این است که متوسط آماری اعداد وارقامی که از جمع بندی اندازه ها ، در صورت افراد زیبا به دست می آید لزوما زیباترین نیست و صورت به دست آمده با متوسط افراد زیبا ، با جذاب ترین صورت، طبق نظر داوران ،اندکی متفاوت بوده است.

علی رغم این تفاوت، ضرورت و نیاز به وجود این استانداردها، باعث می شود که این تفاوت جزئی نادیده گرفته شود.

در اینجا به مرور بعضی از مهم ترین این استانداردها می پردازیم و طبیعتاً محوریت ما در این نوشتار، زیبایی بینی است.

صورت به سه قسمت مساوی تقسیم می شود که بینی یک سوم مرکزی آن را شامل می‌شود. یک سوم میانی بینی از زیر پایه بینی تا بالای ریشه در محاذات دو شیار پلکی فوقانی تعیین شده است اگر این نسبت کمتر یا بیشتر شود تناسب اجزا صورت از دست می رود.

بینی-زیبا

البته این نسبت دقیقا یک سوم نیست .در اندازه گیری های انجام شده ،ثلث میانی کمی کوچک تر و حدوده شت تا نه دهم بوده و درمردان ثلث تحتانی کمی بزرگ تر است.

عرض بینی درمحل پره بینی، باید معادل عرض چشم ها باشد. فاصله  دو چشم تقریبا معادل یک چشم است و اگر خطی از گوشه داخلی چشم ها به پایین رسم شود از کنار پره بینی می گذرد.

بینی حداکثرمی تواند ۲میلی متر پهن تر باشد واگر بیش از آن بود جراح با برشی محدود در این ناحیه، پهنای بینی را کم می کند. برش و بخیه در این ناحیه محدود به یک طول کوتاه در کناره بینی است و با برش اصلی روش جراحی باز که روی قسمت وسطی بینی است ارتباطی ندارد ودر هر دو روش جراحی باز وبسته ، ممکن است این برش  استفاده شود.

عدد دیگر نسبت طول به ارتفاع بینی است.همان طور که در شکل زیر می بینید نسبت بین طول وارتفاع بینی دو سوم است.

بینی-زیبا-۱

اگر طول کوتاهتر باشد یا ارتفاع بیشتر باشد مخاطب بینی را کوتاه تر می بیند و بالعکس ، لذا باید این نسبت را در طراحی بینی مد نظر داشت.

نمای بینی از پایین باید یک مثلث متساوی الاضلاع باشد.

بینی-زیبا-۴۴

اگر یک مثلث متساوی الساقین تشکیل شد یا ارتفاع بینی زیاد است یا قاعده آن پهن است ،که باید اصلاح لازم صورت گیرد.

یکی از اعداد مهم دیگر که بیماران زیاد درگیر آن می شوند زاویه لب با بینی (یا اصطلاحا میزان سربالایی بینی) است.

در حالت عادی، معمولا نوک بینی افتادگی مختصری دارد و حین عمل ،فوق تخصص جراحی پلاستیک نوک بینی را به بالا می برد( در اصطلاح جراحان    tip rotationرا می گویند. میزان زاویه مناسب برای مردان و زنان تفاوت دارد.

بینی-زیبا-۳۳

زاویه پیشنهادی ۹۵ تا ۱۰۰ درجه برای خانم ها است اما برای آقایان، پنج درجه کمتر مناسب است.

این زاویه باعث می شود سوراخ های بینی از روبرو کمی دیده شود.اما چهره زیباست. نمای بینی از جلو را در این حالت به مرغ دریایی  تشبیه می کنند که شبیه پرنده هایی است که درکودکی نقاشی می کشیدیم البته نباید بال های آن خیلی باز یا خیلی بسته باشند.

بینی-زیبا-۲۲

نکته جالب این است که اکثر بیماران در نمای نیم رخ این زاویه را زیاد می دانند اما اگر نمای روبروی همان بینی را ببینند می پذیرند. در واقع نمای نیم رخ بینی زاویه را بزرگتر نشان می دهد.

انحنا در پشت بینی نیز از معیارهای زیبایی بینی است.در اکثر افراد به صورت طبیعی یک قوز درپشت بینی وجوددارد و بیشترین اصلاح در جراحی زیبایی بینی برداشتن این قوز است. در خانم ها یک قوس ملایم بینی را زیباتر می کند امادر آقایان توصیه می شود پشت بینی صاف باشد.

بینی-زیبا-۵۵

در شکل فوق نقطه چین آبی قوس ملایم در پشت بینی را نشان می دهد.البته در جامعه ما بعضی خانم ها قوس بیشتری را می پسندند و بعضی آقایان بینی کاملا صاف را نمی پسندند وقوس ملایمی را طلب می کنند که البته مانعی ندارد و این درخواست پذیرفته می شود.

به نوک بینی tip و قسمت بالاتر از آن را supratip سوپرا تیپ گویند. انحنا بینی از اینجا شروع شود که در این ناحیه یک گودی کوچک زیبایی را بیشتر می کند که آن را سوپراتیپ بیریک supratip break می گویند (محل فلش آبی).

توصیه می کنند که آن راحفظ یا ایجاد کنیم. البته به نظر می رسد که بیماران ما کمتر آن را دوست دارند.

گفته می شود که این نسبت دقیقا یک سوم نیست .در اندازه گیری های انجام شده ،ثلث میانی کمی کوچک تر و حدود هشت تا نه دهم بوده و درمردان ثلث تحتانی کمی بزرگتر است.

عرض بینی درمحل پره بینی، باید معادل عرض چشم ها باشد. فاصله  دوچشم تقریبا معادل یک چشم است و اگر خطی از گوشه داخلی چشم ها به پایین رسم شود از کنار پره بینی می گذرد.

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم
با تشکر مدیریت سایت دکتر فرزاد فرد  فوق تخصص جراحی پلاستیک

برخی از خدماتی که دکتر فرزاد فرد انجام می دهند شامل :

  • جراحی زیبایی بینی،پلک و …
  • جراحی سینه
  • لیفت صورت
  • پروتز باسن
  • جراحی زیبایی شکم و سایر اعضاء
  • انواع لیزر تراپی، تزریق چربی، ژل، بوتاکس، کرایو لیپولیز، آر اف

راه های ارتباطی با دکتر فرزاد فرد:

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام