دکتر فرزاد فرددرباره دکتر اسماعیل فرزاد فرد :

متولد ۱۳۴۸ مشهد

پزشکی عمومی ۱۳۶۶تا۱۳۷۳کرمان

پایان نامه   “بررسی دموگرافیک بیماران سبنوس پیلونیدال دربیمارستان های کرمان”

تخصص جراحی عمومی
۱۳۷۹تا۱۳۸۳ساری- مازندران

پایان نامه  ” بررسی فراوانی فتق وناهنجاریهای کشاله ران درکودکان دبستانی شهرستان جویبار”

فوق تخصص جراحی پلاستیک ۱۳۸۵تا۱۳۸۸ شیراز

پایان نامه” فراوانی سرطان سلول بازال پوست درنقاط مختلف صورت دربیماران بیمارستان نمازی شیراز”